DI TRÚ… NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI BẢO LÃNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH EB-3 !

Topic: Hữu Ích Dân Sinh

Title: Di Trú và những Điều Cần Biết

Audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân & Amy Bui /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s