PHẠM DUY… BÓNG MÁT CÂY ĐẠI CỔ THỤ ÂM NHẠC VIỆT NAM !!

topic: Âm Nhạc Của Mọi Thời Đại

title: Phạm Duy… bóng mát đại cổ thụ âm nhạc VN

audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Talk Show (VietStar Radio). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s