Y HỌC, Y ĐẠO và Y KHOA… (1-30-2018)

Chương trình “Y học, Y Khoa, Y Đạo” do thầy Hoàn Nhiên – Trần Long Ấu thực hiện.

Nhầm mục đích chia sẻ những thông tin cần thiết để đồng hương khặp nơi có cơ hội thảo luận những ưu tư và thắc mắc về sức khỏe của mình…

Quý vị và các bạn có thể trực tiếp liên lạc với thầy Trần Long Ấu Email: tranlongau@hoannhien.com hoặc website: hoannhien.com

Chương trình “livestream” mỗi tối thứ Ba trong tuần từ 9:00 pm – 10:00pm,

hoặc xem lại trên YouTube: VietStar Media: “Y HỌC, Y ĐẠO VÀ Y KHOA”

hoặc qua website: https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress

This entry was posted in * Sức Khỏe và Đời Sống, 5- Tin Tức, 8- Đời Sống, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s