CẨM NHUNG – – DƯỚI ÁNH ĐÈN MÀU, MỘT KIẾP KỸ NỮ… NGHIỆT NGÃ!!

Topic: Tạp Ký Truyền Thanh

Title: Cẩm Nhung… Kỹ Nữ Việt của thế kỷ XX

Audio: VietStar Media

/ Phan Nguyên Luân /… thực hiện

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s