ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH… ĐƯỜNG MÒN SAIGON!!

 

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ với sự trợ giúp của Nghị Viên Thành Phố San Diego, bà Barbara Bry đã đổi tên “Ho Chi Minh Trail”  thành “Saigon Trail.” (dịch tiếng Việt là đổi tên đường mòn Hồ Chí Minh thành đường Mòn Saigon)

Chủ Tịch Andrew Đỗ đã gởi một văn thư chính thức cho toàn thể Hội Đồng Thành Phố San Diego yêu cầu được trợ giúp để đổi tên một con đường mòn dùng để đi tắt ra biển rất được thông dụng tại San Diego, mang tên “Ho Chi Minh Trail.”

Lời yêu cầu của Giám Sát Viên Andrew Đỗ cộng thêm với 13, 000 chữ ký của dân chúng đã ký vào thỉnh nguyện thư trên Tổ Chức Change.org thúc đẩy Google Map đổi tên hay dẹp bỏ tên đường mòn HCM.
Văn phòng của nữ Nghị Viên Barbara Bry, người đã diện diện địa hạt mà đường mòn này năm trong khu vực nói trên, đã làm việc với nhân viên thành phố và được biết rằng con đường mòn chưa bao giờ chính thức đặt cho bất cứ một cái tên nào, tuy nhiên Google đã tự tiện gọi đó là “Ho Chi Minh Trail.”

Văn phòng của bà Nghị Viên Barbara Brey và Cơ Quan Công Viên San Diego đã cho Google biết rõ giai thoại về cái tên này và tình huống hậu quả của cái tên và sau cùng đã thuyết phục Google Maps đồng ý đổi tên là “Saigon Trail.”

Chủ Tịch Hội đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ phát biểu, “Là một giám sát viên của một quận hạt lân cận, địa hạt của tôi bao gồm toàn thể cộng đồng Người Mỹ gốc Việt tại Trung tâm Little Saigon, tôi đại diện cho vô số những người mà cảm nghĩ của họ về cái tên Hồ Chí Minh đã gợi lại những thống khổ và đau thương người dân Việt Nam phải gánh chịu.

“Tôi rất cảm kích về sự hỗ trợ của Nghị Viên Barbara Brey trong việc bảo đảm tiếng nói của các cộng đồng người Việt tại San Diego, Quận Cam và khắp nơi trên Hoa Kỳ được lắng nghe.”

Con đường mòn dành cho người đi bộ nối dài từ đường La Jolla Road ra đến bờ biển, được những người chơi trượt sóng dùng làm con đường đi tắt để ra biển trong thập niên 60 và đặt tên cho nó là ““Ho Chi Minh Trail,” vì những đặc tính địa hình hơn là mang tính chất lịch sử. (VD daily News)

CHRIS PHAN… thực hiện

 

Advertisements
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s