Daily Archives: February 8, 2018

TRUNG TÂM THÚY NGA – VIETFACE TV ĐỒNG LÕA ĐÀI TV VIỆT CỘNG TRONG NƯỚC… LỪA TIỀN TỪ THIỆN ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI (!?)

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI (2-7-2018) Title: Trung Tâm Thúy Nga – Đài Việt Face Lừa Tiền Đồng Hương (?!) Audio: VietStar Media / Phan Nguyên Luân /… thực hiện

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

ĐÀM THOẠI VIỄN LIÊN: DI TRÚ, SỨC KHỎE, VĂN NGHỆ, TỬ VI…

Topic: Đàm Thoại Viễn Liên “Hữu Ích Dân Sinh” Title: Di Trú / Sức Khỏe / A&D Entertainment / Tử Vi Audio: VietSTar Media / phan nguyên luân & Amy Bùi / … thực hiện

Posted in 5- Tin Tức, 7- Văn Nghệ, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

NĂM TUẤT NÓI CHUYỆN… KIẾP CON CHÓ!!

TUẤT là chi thứ 11 trong 12 địa chi của tử vi Đông Phương. Tượng hình của tuổi TUẤT là con CHÓ. Về mặt động vật học, chó là con vật thuộc loài ăn thịt, bốn chân và có vú. Chó là … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Tạp Ghi | Leave a comment