TRUNG TÂM THÚY NGA – VIETFACE TV ĐỒNG LÕA ĐÀI TV VIỆT CỘNG TRONG NƯỚC… LỪA TIỀN TỪ THIỆN ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI (!?)

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI (2-7-2018)

Title: Trung Tâm Thúy Nga – Đài Việt Face Lừa Tiền Đồng Hương (?!)

Audio: VietStar Media

/ Phan Nguyên Luân /… thực hiện

Advertisements
This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s