XUÂN… NHỚ ANH / Diệu Lam

Published on Aug 5, 2017

Ca Sỹ: Tâm Thư.
Hoà Âm Phối Khí: Nhạc Sỹ Võ Công Diên.
Dựa theo ý thơ Đại Thi Hào Rabindranath Tagore.
This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s