CÃI VẢ… THẰNG RỂ ĐÂM CHẾT CHA – MẸ và VỢ BỊ TRỌNG THƯƠNG… (2-21-2018)

topic: Tin Buổi Chiều 2-20-2018

title: Tin Tổng Hợp VN/Hoa Kỳ/Địa Phuong/Cộng Đồng Việt Hải Ngoại

Audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s