CỤ ÔNG VIỆT 74 TUỔI KIẾM GÁI VỊ THÀNH NIÊN 15 TUỔI ĐỊNH HƯỞNG LẠC… BỊ BẮT!

Một Chương Trình TalkShow về
– Thời Tiết
– Tài Chánh
– Ly Coffee Đầu Ngày và Bài Bình Luận
– Tin tổng Hợp Quốc Tế
– Tin Cộng Đồng Lục Sự / Tội Phạm
– Sức khỏe / Ích Lợi Ăn Trái Cà Tím

Audio/Video by VietStar Media Group
thực hiện: Phan Nguyên Luân

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s