NGÀNH NAIL… GẮN LIỀN VỚI KIẾP SỐNG VIỆT HẢI NGOẠI !!

Topic: Tạp Ghi Truyền Thanh … 2-24-2018

Title: Ngành Nail và Cộng Đồng Việt Hải Ngoại

Audio: Việt Star Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, 8- Đời Sống, Phóng Sự Ngành Nail, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s