DÒNG NHẠC PHÁP… TRỮ TÌNH, LÃNG MẠN !!

Topic: Âm Nhạc của Mọi Thời Đại

Title: Những dòng nhạc Pháp.. .trữ tình lãng mạn

Audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s