BAN THƯỜNG VỤ – bà TRẦN THANH HIỀN “TỐ CÁO” và “BẬT MÍ” CHỦ TỊCH QUỐC GIA NAM CALI – BÙI THẾ PHÁT …

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI

Title: Hậu Trường Chính Trị Cộng Việt Hải Ngoại

Audio: VietStar Media

/ phan nuyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s