PHỎNG VẤN CHỦ NHÂN “ĐÔI ĐŨA THẦN” CHỮA VÀ NGĂN NGỪA BỆNH !!

topic: HỮU ÍCH DÂN SINH / 3-5-2018

title: Phỏng Vấn Lyndy Ngũ, Nói về Đôi Đũa Thần

Audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Talk Show (VietStar Radio), Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s