CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALI – BÙI PHÁT “CÓ LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI ĐẠI SỨ VIỆT CỘNG” ??

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI … (3/6/2018)

Title: Chủ Tích Cộng Đồng Quốc Gia Nam California – Bùi Phát “LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI ĐẠI SỨ VIỆT CỘNG”??

Audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s