MỘT ÔNG GỐC VIỆT GIẾT NGƯỜI, ĐỐT NHÀ, ĐỐT TIỆM NAIL BỊ BẮT CHỜ NGÀY ĐỊNH TỘI !!

topic: Tin Tổng Hợp Buổi Tối 3/14/2018

title: ông gốc Việt đốt nhà, giết người

audio: vietstar media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s