Daily Archives: March 17, 2018

LỐI XƯA MONG CHỜ của Nhạc Sĩ NGUYỄN KẾ KHUYẾN !!

Posted in 7- Văn Nghệ, Talk Show (VietStar Radio), Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

NGƯỜI MÀ TÔI THƯƠNG… Nguyễn Kế Khuyến / Diệu Hiền

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CHUYỆN KHÓ NÓI: “ĐẶT VẤN ĐỀ CHỦ TỊCH CĐQGNCA-PHÁT BÙI “CÓ LIÊN HỆ VỚI MẬT THIẾT VỚI VIỆT CỘNG” !?

topic: “CHUYỆN KHÓ NÓI” / 3-16-2018 title: ĐẶT VẤN ĐỀ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA NAM CALIFORNIA-PHÁT BÙI LIÊN HỆT MẬT THIẾT VỚI VIỆT CỘNG !? audio: Vietstar Media / phan nguyên luân /… thực hiện

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment