CHỦ TỊCH CĐVQG Nam Cali-BÙI THẾ PHÁT CÓ THỂ BỊ TRUẤT PHẾ VÌ LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI VIỆT CỘNG !?

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI (3-20-2018)

Title: Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành “LÊN ÁN” chủ tịch cộng đồng quốc gia Nam Cali-Bùi Thế Phát có “LIÊN HỆ” mật thiết với Việt Cộng !?

Audio: VietStar Media

| Phan Nguyên Luân |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s