Khó Có Thể Xảy Ra “gặp mặt lịch sử” giữa Kim Jung Un và TT Trump !!!

PART 1

PART 2

Topic: Tin Tổng Hợp Trong Ngày – 19/3/2018

Tilte: Khó Có Thể Xảy Ra “gặp mặt lịch sử” giữa Kim Jung Un và TT Trump

Audio: VietStar Media

|phan nguyên luân|… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s