“ÔNG GỐC VIỆT GỞI BOM THƯ TỰ CHẾ ĐẾN CƠ QUAN CIA, FBI, TÒA BẠCH ỐC”

topic: TIN TỔNG HỢP BUỔI CHIỀU … 3-29-2018

title: ông gốc Việt gởi bom thư tự chế đến tòa bạch ốc…

audio: VietStar Media

| phan nguyên luân |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s