PHÚ YÊN…. QUÊ HƯƠNG và NHÂN SINH !!

Topic: Chốn Văn Chương Việt Hải Ngoại

Title: Phú Yên… Quê Hương và Nhân Sinh…

Audio: VietStar Media

| phan nguyên luân |… thực hiện

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, Nhạc của Xứ Nẫu, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Talk Show (VietStar Radio), Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s