Daily Archives: April 5, 2018

CHO TÔI MỘT “TÔ CHỮ”… XÀO DÒN !!

Quán đông. Ông khách nhìn quanh tìm chỗ. Tất cả mọi bàn đều có người ngồi. Chỉ riêng bàn tôi là còn dư một chỗ, bởi tôi có một mình. Người hầu bàn đi tới đi lui, ngóng cao cổ, … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Truyện | Leave a comment