NGÀY TỰ DO… “DUYÊN” !!

Published on Dec 31, 2014

Ngày Tự Hào – Nhạc & Lời: Trần Kim Bằng

1. Hẹn một ngày cùng nhau đến nơi thành đô. Đồng một lòng cùng nhau đi trên khắp phố. Những trái tim nồng, máu sục sôi. Những trái tim nhân ái xây đời. Ngày tự hào, ngày bất khuất gươm Triệu Trưng. Đòi cội nguồn đòi quê hương thay áo mới. Phá những gông xiềng đã từ lâu . Xóa những oan khiên những oán hờn.

ĐK: Ta mang niềm tin đi khắp mọi nơi. Tương lai ngày mai sương gió nề chi. Quê hương giờ đây sang trang sử mới. Cùng đi – mau đến – xá gì – bạn ơi. Đập tan – gông xích- phá xiềng – ngục tối. Bình minh- đang đến – sáng trời – rực rỡ.

2. Trận Bạch Đằng giặc tan tác trên giòng sông. Giận độc tài, hận xâm lăng nuôi chí lớn. Tiếng trống khua giục giã rộn vang. Ánh đuốc oai nghiêm khắp thôn làng. Lòng rộn ràng người dân khắp nơi miền xa, Ngàn triệu người từ nơi nơi chung tiếp sức. Nước mắt vui mừng khắp mọi nơi. Nước mắt em tôi hết đọa đày.

ĐK. Ta mang niềm tin… 3. Chào mừng ngày ngày đất nước cơn hồi sinh. Mừng một ngày, ngày quê hương nay đã lớn. Sẽ viếng thăm lại miếu đền xưa. Sẽ đến thăm nơi cũ quê mình. Hm hm hm, hm hm hm, hm hm hm. Hm hm hm, hm hm hm, hm hm hm.

ĐK: Yêu em từ khi chung tấm lòng đau. Thương nhau ngày mưa, duyên thắm nồng trao. Tin yêu rồi mai đi chung một lối. Này bạn ơi, cuộc sống bao lâu? Này bạn ơi sao mãi u sầu? Vui lên bạn nhé, cùng nhau đi hái hoa Tự Do.

Ta yêu cuộc sống, niềm tin yêu mãi trong ta. Cùng đi – mau đến – xá gì – bạn ơi. Đập tan – gông xích- phá xiềng – ngục tối. Bình minh- đang đến – sáng trời -Tự Do.

 

http://trankimbang.wordpress.com/

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s