CHẠY XE ẨU và ĐẤM VÀO MẶT CẢNH SÁT, MỘT ÔNG GỐC VIỆT BỊ BẮT !!

Topic: Tin Tổng Hợp Trong Ngày…4/12/2018

Title: Một Chủ Tiệm Nail sang tiệm Bị Lừa Đão…

Audio/Video: VietStar Media

| phan nguyên luân |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s