CHỦ TỊCH CĐVNQG NAM CALI – BÙI THẾ PHÁT TÌM CÁCH “LƯU NHIỆM” CHỨC CHỦ TỊCH ĐỜI ĐỜI (?!)

topic: PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG / MỖI TUẦN MỘT SỰ KIỆN

title: Phá Nội Quy… chủ tịch CĐVNQG Nam Cali – BÙI THẾ PHÁ “tìm cách lưu nhiệm” Để Giữ Chức Chủ Tịch Đời Đời !?

audio/video: VietStar Media Group

| phan nguyên luân |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s