Tiến Sĩ JOE DOVINH: “VIỆT CỘNG ĐÃ LÀM ĐÚNG TRÁCH NHIỆM… BÁN NƯỚC”!!!

Topic: ĐỜI SỐNG QUANH TA (4/18/2018)

Title: Việt Cộng Làm Đúng Trách Nhiệm… đó là BÁN NƯỚC!!!

audio/video: VietStar Media

| phan nguyên luân |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s