Daily Archives: April 25, 2018

CHUẨN ĐOÁN VÀ NGĂN NGỪA … UNG THƯ DẠ DÀY!!!

ung thư bắt đầu khi có một thay đổi đột biến xảy ra trong DNA của tế bào. Sự đột biến khiến tế bào phát triển và phân chia với tốc độ rất nhanh và tiếp tục sống khi một … Continue reading

Posted in * Sức Khỏe và Đời Sống, 8- Đời Sống | Leave a comment

ÔNG GỐC VIỆT DÙNG SÚNG BIBI GUN BẮN CẢNH SÁT… (hết muốn sống chăng?)

Theo tin địa phương, một người đàn ông đã cầm súng bắn đạn bi (BB gun) và bắn vào hướng của các cảnh sát viện tại thành phố Grand Rapids. Sau đó ông ta chạy trốn trên một chiếc xe … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment