DỰ HỘI THẢO VỀ HOC VIỆN QUÂN SỰ…

Có con muốn đi học trường lính? Mời dự buổi hội thảo về học viện quân đội Hoa Kỳ

GARDEN GROVE – Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal kính mời các gia đình phụ huynh có con em học sinh trung học đến tham dự buổi hội thảo Service Academy Night để tìm hiểu và nhận thông tin về tiến trình ghi danh nhập học vào các học viện quân sự Hoa Kỳ.

Buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào chiều thứ Năm, ngày 3 tháng 5, 2018 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tại phòng họp học khu Los Alamitos Unified School District, địa chỉ 10293 Bloomfield Street, Los Alamitos, CA 90720.

Tại buổi hội thảo này, các em học sinh và phụ huynh sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi cùng đại diện từ các học viện quân sự Hoa Kỳ như Trường Lục Quân, Hải Quân, Không Quân, Lực lượng Tuần duyên, v.v.
Mọi chi tiết, xin liên lạc văn phòng Dân Biểu Alan Lowenthal tại số (714) 243-4088.

(source from VD daily news) / chris phan… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s