Daily Archives: April 30, 2018

MỘT TRANG SỬ MỚI CHO ĐẠI HÀN… MỘT THẢM TRẠNG CHO VIỆT NAM !!

topic: Tham Luận Ngày Quốc Hận … 30/4/2018 title: 30/4… một con số không thể quên trong tiếm thức dân tộc Việt audio/video: VietStar Media | phan nguyên luân |… thực hiên

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

RỒI NGƯỜI LÍNH CÓ VỀ KHÔNG???

10 giờ 40, mười phút sau lệnh đầu hàng cộng sản của Dương văn Minh, Đặng Xuân Côn và tôi ra vỉa hè trước cửa nhìn Sài gòn chờ đợi cộng sản vào. Tại sao chưa đánh đã đầu hàng? Tôi nghe … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

MỘT TRANG SỬ CHO NAM-BẮC HÀN… MỘT THẢM TRẠNG CHO VIỆT NAM !!

Từ ngày gặp gỡ thượng đỉnh cuối cùng năm 2007, người Hàn đã chú ý chờ đợi cái bắt tay nhau lịch sử này.Việc này đã xảy ra hôm thứ sáu trong một màn bất ngờ, hai lãnh đạo đã … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment