MỘT TRANG SỬ MỚI CHO ĐẠI HÀN… MỘT THẢM TRẠNG CHO VIỆT NAM !!

topic: Tham Luận Ngày Quốc Hận … 30/4/2018

title: 30/4… một con số không thể quên trong tiếm thức dân tộc Việt

audio/video: VietStar Media

| phan nguyên luân |… thực hiên

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s