MUỐN ĐẠT Ý NGUYỆN… CHỈ CẦN “HƯỚNG THIỆN” !!

Rằm tháng tư- Lễ Phật Đản, có đôi điều suy ngẫm.

1. Ăn chay, thì có lòng là mình ăn, không cần câu nệ phải ăn cả ngày hay nửa ngày hay một buổi, một tháng. Đa phần mình không đi tu, nên ăn chay không phải luật, mà là ăn để cơ thể nhẹ nhàng, giảm bớt nghiệp sát sanh. Sáng ăn chay mà chiều tối có tiệc quên mất, không sao. Phật lòng từ bi, mình có lòng là được, không bị trách đâu.

2. Đi chùa, nhớ ăn mặc cho lịch sự vì tới chỗ tôn nghiêm. Thấy ai mặc đồ hai dây, đồ ngắn hở hang, mình tới nhắc họ, “Bạn ơi, mặc vầy lạy Phật nhìn kỳ lắm, mình về thay bộ đồ khác rồi lạy Phật heng.” chứ đừng có chụp hình người ta rồi đăng lên mạng, cho thiên hạ vào chửi họ, đó cũng là gieo nghiệp. Đi chùa cốt để tu thân, dẹp tư dục, mà canh hình người để công kích, đó là còn tâm sân si. Mình nghĩ hông có nên đâu.

3. Đừng phóng sanh tại chùa. Có mua cá, mua rùa, mua chim thì mình đem ra nơi xa chùa để thả. Chim mình thả ở công viên, sở thú, cá rùa mình thả xuống sông, chọn dòng nào sạch để tụi nó sống. Vì thả ở gần chùa, người ta lại bắt chim, bắt cá bắt rùa lại để bán tiếp. Cái đó không phải phóng sanh, mà là đang tiếp tay cho người làm ác. Nhớ phóng sanh xong thì mấy cái bao đựng mình cầm về bỏ thùng rác, đừng bỏ xuống sông.

4. Đến chùa cúng dường, bỏ tiền vào hòm công đức, thì mình nên nghĩ đó là tiền giúp chùa trùng tu, giúp người làm công quả, chứ không phải bỏ tiền càng nhiều rồi cầu xin Phật phù hộ độ trì, cái đó là hối lộ, mình đừng ép Phật làm bậy, Phật không thích đâu.

5. Cầu nguyện, nếu có lòng thì chỉ cần cầu cho cuộc sống bình an đến mọi người, còn bản thân mình thì tự phấn đấu. Chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm cầu cho mình mình. Mỗi ngày cả tỷ người cầu, Phật lo hổng xuể.

6. Đi chùa, rảnh ngày nào mình đi ngày đó, ngày nào đông quá thì không đi cũng được, Phật hiểu mình có tâm, Phật hổng giận đâu. Chứ cứ nhất định chen chúc đi ngày đông, rồi bị kẻ gian móc túi, lường gạt, bị chen lấn, xô đẩy, hoà trong cái cảnh bát nháo để thắp một nén nhang, không đáng.

7. Đi chùa, là dựa vào đức tin, nhưng phải hiểu mình phải dựa vô mình trước khi nhờ Trời, nhờ Phật. Đạo nào thì cũng khuyên con người sống chí thiện, tu thân, làm điều lành, tránh điều dữ. Nên chỉ cần làm được nhiêu đó, là đã hướng đạo, tự khắc thấy Phật hiện trong tâm.
( Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật)

(source from degiocuondi’s fb)

This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s