Daily Archives: August 6, 2018

RUSSELL GACKENBACK (Người Không Quân Cuối Cùng)… “NGƯỜI NHẬT BẮT ĐẦU CHIẾN TRANH, CHÚNG TÔI KẾT THÚC NÓ”!!

RUSSELL GACKENBACK (Người Không Quan Cuối Cùng)… “TÔI KHÔNG HỐI TIẾC VỀ VỤ HOA KỲ THẢ BOM NGUYÊN TỬ XUỐNG HIROSHIMA, JAPAN” ! Nghệ sĩ vĩ đại và Ác ma cần thiết !!! Russell Gackenbach là trung úy thứ hai … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment