TẠI SAO ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỢ CẤP CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ “MEDICARE – MEDICAL” ??

CẦN CHÚ Ý …

… Quý Vị (công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ) muốn có được chương trình trợ cấp y tế MediCal, xin hãy lưu ý đến vấn đề môt số vấn đề:

– Để được hưởng MediCAL là bảo hiểm phụ dành cho người có Medicare thì ngoài điều kiện tài sản giới hạn $2,000 (độc thân) và $3,000 (vợ chồng), lợi tức hằng tháng của một người độc thân không được quá $1,242/tháng, và một cặp vợ chồng không trên $1,682.

– Nếu quý vị đang có Medicare và Medical nhưng đi ra nước ngoại (ví dụ như đi về VN) trong trường hợp “không may” phải cần vào nhà thương, bảo hiểm y tế chính phủ (medicare & medical) SẼ KHÔNG TRẢ CHO QUÝ VỊ.

– Bảo hiểm Medicare không trả cho những chữa trị y tế ở ngoại quốc (ngoài Hoa Kỳ)

– Quý vị chưa phải công dân Hoa Kỳ (mặc dù hiện có thẻ xanh, hay gọi là thường trú nhân) SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN để được chính phủ Mỹ chấp thuận trợ cấp y tế MEDICARE.

– Những Quý Vị (mặc dù) là thường Trú Nhân (có thẻ xanh) nhưng thường về VietNam mỗi năm hơn 2 tháng trở lên, có thể không được hưởng trợ cấp y tế Medical và Medicare, dù quý vị lớn tuổi cở nào. Hoặc quý vị đang có chương trình Medical mà hay về VN trên 1 tháng trong một năm, có thể bị tước quyền bảo hiểm y tế này (hay ta thường gọi là Cắt Medical).

(source from Social Worker Department/OC Division)

CHÚC QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN VUI KHỎE, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC

Phan Nguyên Luân… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Hoa Kỳ, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s