ĐẢNG DÂN CHỦ TRUYỀN BÁ TƯ TƯỞNG “XHCN”, CHỐNG LẠI NỀN TẢNG VĂN MINH-ĐẠO ĐỨC-THỊNH VƯỢNG CỦA HOA KỲ!!

Nền kinh tế đang bùng nổ dưới thời Tổng thống Trump, nhưng đảng Dân chủ tiếp tục di chuyển trái chiều của sự thịnh vượng, văn minh của Hoa Kỳ và Thế Giới- ngay cả đối với các chính sách xã hội chủ nghĩa, Laura Ingraham đưa ra nhận định hôm thứ Ba, 15/8/2018.

Theo một cuộc thăm dò mới cua The Ingraham Angle  cho thấy rằng nhiều đảng viên Dân chủ có quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội hơn là những người bày tỏ quan điểm tích cực về chủ nghĩa tư bản. Cuộc thăm dò của Gallup, được công bố hôm thứ Hai, cho thấy 47% đảng Dân chủ xem chủ nghĩa tư bản một cách tích cực, so với 57% người có quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội. Những kết quả đó đã bị lật vài năm trước.

Nền tảng xã hội chủ nghĩa Dân chủ đã được Thượng nghị sĩ Bernie Sanders người mà hai năm trước đưa chủ trương này ra tranh cử tổng thống bị thua bẻ bàng. Sử dụng cùng một nền tảng, người mới chính trị trẻ tuổi Alexandria Ocasio-Cortez gây sốc vào tháng 6/2018 qua Đại diện Joe Crowley (N.Y.) trong đảng Dân chủ.

Laura Ingraham lưu ý rằng các trường đại học Mỹ chịu trách nhiệm một phần trong việc truyền bá giới trẻ về các nguyên tắc  chính trị kinh tế cánh tả, bao gồm cả những lời dạy của Karl Marx. Cô cho biết sinh viên đại học được hứa hẹn như “miễn phí học phí, chăm sóc sức khỏe và nhà ở, đó là một sự mị dân, lới hứa ảo hay đúng hơn là một sự đầu  độc vô bổ“.

Đây là một thực tế lịch sử không thể chối cãi rằng, hầu hết các giáo sư đại học đã chứng minh: “chưa bao giờ có một chính phủ xã hội chủ nghĩa thành công”, bà tiếp tục khẳng định “nó là địa ngục xã hội chủ nghĩa” hiện tại ở Venezuela, Cuba, North Korea, China và VietNam“.

Mặc dù vậy, thành viên của đảng Dân chủ nghĩ rằng họ có thể giành lại quyền lực bằng cách chào hỏi sự vô nghĩa của chủ nghĩa xã hội?. Ingraham hỏi, lưu ý rằng Dân Chủ cánh tả hiện đang ra sức quyết tâm “chống phá hoại Trump”, phản đối bất cứ điều gì tổng thống Donald Trump cố gắng làm việc đem lại quyền lợi và ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ. Vì quyền lợi du nhất của một đảng “đang thất thế” mà họ đánh đổi cả tương lai của Hoa Kỳ…

PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s