Daily Archives: August 20, 2018

NẾU KHÔNG CÓ TT DONALD TRUMP, HOA KỲ SẼ CÙNG SỐ PHẬN “NẠN DI DÂN” VỚI CHÂU ÂU…

Chúng ta không hề biết rằng, hiện nay cả Âu Châu đang sống dở chết dở, vì tình trạng dân Hồi Giáo đang “ tự nhiên còn hơn người Hà Nội ” tại các đất nước này.Một ngày họ cầu nguyện 4, … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment