Daily Archives: August 25, 2018

THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN QUA ĐỜI VÌ CƠN ƯNG THƯ NÃO BỘ Ở TUỔI 81 !!!

Presiden Donald Trump: “My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain,” Pres. Donald J. Trump tweets the passing of Sen. John McCain. “Our hearts and prayers are with you!”

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment

I LOVE YOU, CELINE DION

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

MÙA THU LÁ XANH…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

LÁ XANH MÙA HÈ… LÊ HỰU HÀ

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

TÀU CỘNG THUA ĐẬM… NHƯNG THUA Ở CHỖ NÀO ???

  Một bài viết gần đây được tung lên trên các trang websites nổi tiếng quốc tế với tựa đề “Tập Cập Bình Thua Ở Chỗ Nào?”. Đây là bài viết của một khuôn mặt rất quen thuộc đối với … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment