HÃY LÀM HỌC TRÒ MỘT ĐỜI…

câu chuyện thứ nhất

Khổng tử đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ông hỏi đứa bé:

– “Con tự thắp cây nến này phải không?”.

Đứa bé ngước nhìn Khổng phu rồi cười nhẹ, đáp: – “Thưa phải”.

Đoạn Khổng tử hỏi tiếp: – “Lúc nãy, nến chưa thắp sáng, chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”.

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: – “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy Ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”.

Cái tôi ngạo nghễ của Khổng phu sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của Khổng phu cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ông nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó, ông vất đi tất cả những kiêu hãnh về kiến thức của mình”.

Khổng phu ngước lên nền trời, tự nói: “Ta không có chỉ một người thầy vì ta có hàng triệu, hàng triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò”.

câu chuyện thứ hai

Khổng Tử nhàn du. Thấy một cậu bé lên bảy tên là Hạng Thác đang nhìn trời, liền hỏi: “Cháu có đếm được trên trời có bao nhiêu vì sao không?”.

Cậu bé quay lại nhìn ngài, cúi kính cẩn rồi thưa: – “Ngài có đếm được trên đôi lông mày của mình có mấy sợi lông không?”.

Khổng Tử bất ngờ, ấp úng….

Hạng Thác lại thưa: – “Xin Ngài cho biết tại sao chim nhạn kêu to“?

Khổng phu cười đáp dễ dàng: – “Vì cổ nó dài.”

Hạng Thác lại hỏi: – “Vậy con ếch cổ ngắn sao vẫn kêu to”?

Khổng Tử nhìn trời: – “Trẻ con ta thật là đại trí”!

Thì ra vị Đại Phu tử, người sáng lập Nho giáo để dạy thiên hạ cũng đã tìm thấy từ một em bé bài học nhớ đời.

Bởi thế, không ai có thể làm thầy của tất cả nhân sinh, thôi thì làm học trò vậy!!

Phan Nguyên Luân… thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s