Daily Archives: August 30, 2018

HOA KỲ TUYÊN BỐ SẼ LUÔN HIỆN DIỆN TUẦN TRA BIỂN ĐÔNG…

Theo bản tin của CNN News, “Mỹ là một phần của khu vực này trong 200 năm qua. Chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó”,  Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Walter Douglas nói về chiến lược Ấn Độ … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

MÃ LAI Á CỨNG RẮNG VỚI MƯU ĐỒ XÂM LẤN LÃNH HẢI CỦA TRUNG CỘNG…

Năm ngày trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, thủ tướng Malaysia cho thấy ông dám đương đầu với chiến thuật xâm lấn bằng tiền của Cộng Sản Trung Hoa trong kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ. Ngày Thứ Ba … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment