THỬ RƯỢU…

Trong một hãng rượu tại Napa Valley, California, một chuyên viên thử rượu vừa qua đời.  Chủ hãng đăng báo để kiếm người thay thế, một anh chàng say rượu bí tỉ, quần aó rách rưới tới xin việc.

Chủ hãng muốn tống cổ anh ta đi, nhưng vẫn muốn thử tài xem sao.

Ông ngoắc tay và cô hầu bàn mang ra một ly rượu.

Anh chàng say rượu cầm ly uống cạn và nói: Rượu vang đỏ loại Muscat, ba tuổi, trồng ở miền bắc của Napa Valley, được chứa trong thùng thép.

Chủ hãng tuyên bố: Đúng thế.

Lại ra hiệu cho cô hầu bàn mang ra một ly rượu khác.

Anh chàng say rượu nâng ly lên, uống cạn, lè nhè nói: Rượu vang đỏ, Cabernet, tám năm, trồng tại phía tây nam của Napa Valley, được chứa trong thùng gỗ sồi.

Chủ hãng phục lăn, ông nháy mắt cho cô thư ký để ngầm ra hiệu.  Cô thư ký bưng ra một ly nước tiểu.

Gã say rượu mắt nhắm mắt mở, nâng ly uống cạn.

Uôńg xong gã lè nhè nói: Tóc vàng, 26 tuổi, mang thai ba tháng … Nếu không cho tôi việc làm, tôi sẽ nói toạc tên bố đứa bé.

Chủ hãng kêu anh ta vào: Thâu mầy làm chủ luôn nghen!!

(hết lời dẫn)

 

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s