TÂM THƯ ỨNG-CỬ-VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE…

 

Kính thưa Quí Đồng Hương, Quí Cử Tri gốc Việt:

Tôi, Joe Đỗ Vinh, Ứng-cử-viên Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, xin trân trọng kêu gọi sự tín nhiệm và ủng hộ của Quí vị bằng tiếng nói, lá phiếu trong Tổng Bầu Cử 2018.

Nguyện vọng của tôi trong chức vụ Nghị Viên Thành Phố, là làm thế nào để bảo vệ giá trị truyền thống của người Việt quốc gia, cũng như lo toan cho đời sống dân sinh của cư dân.  Tôi sẽ tranh đấu cho quyền lợi của cư dân, gìn giữ An Ninh Công Cộng – Cảnh Sát, và các dịch vụ Cứu Thương, Cứu Hỏa mà không phải tăng thuế, tăng phí.

Tôi sẽ quân bình ngân sách và khuyến khích đầu tư phát triển nhưng sẽ không bỏ phiếu cho Tàu cộng hay những thế lực bất chính khác len lõi vào cộng đồng chúng ta mà làm mai một sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta.

Xa hơn, tôi sẽ là tiếng nói trung trực, đại diện ước muốn của Quí Đồng Hương, đóng góp cho công cuộc chung đấu tranh cho Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền tại Quê Nhà.  Chúng tôi chân thành kêu gọi sự ủng hộ của quí vị qua lá phiếu (khiếm diện bầu qua bưu điện sẽ gởi về khoảng giữa tháng Mười) và bầu tại phòng phiếu ngày 6 tháng 11 năm 2018.

Chân Thành Cảm Tạ.

ĐT L/L Phone: (714) 548-8289.

JD

 

 

Advertisements
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s