9-11… KHOẢNH KHẮC ẤY, CHẲNG BAO GIỜ MỜ PHAI TRONG TÔI !!

Có một khoảnh khắc và thời gian không bao giờ chữa lành nỗi buồn mất mát và vết tang thương. Và nó,  không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống ấy!!!

Đó là 9-11 !!

Thật khó tin, mười bảy năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh đó . Năm nay, trong khi đi qua buổi sáng 911 hàng năm của tôi, tôi nhớ câu nói này  “Điều gì ngăn cách chúng ta tách khỏi đồng loại, những gì ngăn cách chúng ta khỏi hỗn loạn, là khả năng thương tiếc những người chúng ta chưa bao giờ gặp. ”– Tác giả, David Levithan.

Cầu xin thượng đế ban phước cho nước Mỹ – và thế giới – để giữ cho mọi người an toàn khỏi bị tổn hại và tràn đầy hy vọng rằng hòa bình sẽ thắng thế …

God Bless America !!

Phan Nguyên Luân

911 Memorial – Healing Fields, Tempe Arizona 9.11.2012
WTC Beam – Chandler Firehouse, 9.11.2012
Towers Of Light – Ground Zero – 9.11.2011
911 Ribbon Wall – Battery Park 9.11.2011
911 Memorial Parade – 5th Avenue & St. Patrick’s Cathedral – NYC 9.11.2011
911 Pentagon Memorial 2008
 Ground Zero 9.12.2002
9.12.2002
Twin Towers 8.16.2001
NYCLQ
Steps of the Federal Building – Wall Street – Just before walking over to WTC to go to the top – the roof of the South Tower 8.16.2001
My favorite photo of the Twins…
“Three things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind.” – Henry James
#NEVERFORGET
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s