TAI SAO PHẢI DÙNG TIẾNG HÁN TRONG TIẾNG VIỆT ?

Chúng ta là người VN, tiếng nước ta, ta dùng. Chẳng đặng đừng lắm và không có chữ nào thay thế được, ta mới phải dùng chữ Hán Việt. Nhưng những chữ này đã được mọi người VN hiểu như tiếng Việt và lâu ngày nó đã được dùng như tiếng Việt thuần túy. Tiếng Việt mình là môt thứ tiếng độc lập từ lâu nay.

Từ chữ viết cho tới tiếng nói đều không trùng với một nước nào khác. Chắc chắn cũng có những chữ từ những nước ngoài vào VN để rồi lâu ngày trở thành tiếng Việt. Những chữ này làm phong ph thêm cho tiếng Việt và được mọi người hiểu như tiếng Việt, thì bây giờ nó là tiếng Việt. Việc du nhập tiếng nước ngoài này không phải chỉ VN mới có, mà tất cả các nước khác cũng có những chữ từ nước khác vào và lâu ngày trở thành tiếng nước của họ. Những chữ mà ông Phạm văn Bân đưa ra như chữ xanh gốc Tàu là thanh, hái do chữ hán là thái, vườn do chữ hán là viên, biếc do chữ hán là bích, tiếc do chữ hán là tích, thay do chữ hán là tai, lồng do chữ hán là lung…

Thưa ông Bân, thế ông nói theo tiếng Việt là xanh lá cây, xanh nước biển hay ông nói là thanh lá cây, thanh nước biển? Hái trái cây và thái trái cây theo tiếng Việt là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Người Việt nói vườn trước, vườn sau của nhà tôi chứ không ai nói viên trước viên sau của nhà tôi. Người Việt cũng nói viên kẹo, viên bi, viên sỏi… chứ không ai nói vườn kẹo, vườn bi, vườn sỏi. Mọi người nói thật đáng tiếc chứ không ai nói thật đáng tích. Chúng ta nói thay đổi hay nói tai đổi? Hai chữ này theo nghĩa Việt thì hoàn toàn khác nhau. Thay đổi công việc làm, thay vợ đổi chồng. Tai đổi là thay cái tai khác. Tại sao cứ phải hoài niệm hán chệt, tàu chệt?!

Tiếng Việt của chúng ta hiên giờ là do công lao của những người sáng lập những chữ cái từ gốc La Tinh, cộng thêm một số được Việt hóa từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nôm, tiếng hán tàu…nhưng đã được viết khác, đọc khác, nghĩa khác để hiểu theo tiếng thuần Việt. Cắc cớ gì mà đám hoài hán, hoài chệt cứ quảng cáo tiếng hán chệt mãi vậy? Muốn nói tiếng tàu thì về tàu mà nói. Muốn đem tiếng tàu vào những trường Việt để hán hóa dân Việt? Đừng mơ ! Mọi người VN từ già tới trẻ đều ghét cay ghét đắng tàu chệt. Tàu chệt vừa thâm độc, vừa ác, vừa gian tham, vừa bẩn, vừa dối trá, cả thế giới đều biết. Lúc nào tụi nó cũng muốn làm bá chủ thiên hạ. Lão Trầm thanh Tuấn muốn đưa chương trình dậy tiếng hán vào trường Việt từ những lớp nhỏ. Ông còn nói rằng tiếng Anh tiếng Pháp có chữ cái là gốc La Tinh nên dễ học, không cần phải học từ lớp nhỏ. Chúng ta học tiếng Anh tiếng Pháp là những thứ tiếng quốc tế. Âm thanh như nhạc như thơ. Học cả văn minh dân chủ, đạo đức loài người của họ. Chứ học tiếng chệt, hai ba người nói chuyện bình thường thôi mà người khác tưởng họ đang cãi nhau hoặc đang họp chợ. Tàu chệt vừa thâm độc, vừa ác, vừa gian tham, vừa bẩn, khạc nhổ bừa bãi mọi nơi mọi lúc, vừa dối trá, cả thế giới đều biết. Lúc nào tụi nó cũng muốn làm bá chủ thiên hạ.

Học tiếng hán chệt rồi học những thứ này của họ nữa thì loài người sẽ bị hủy diệt. Họ Trầm là tàu đặc, muốn dậy tiếng hán thì làm ơn về tàu mà dậy. Người Việt chỉ nói tiếng Việt, học tiếng Việt.
“Sách quốc ngữ,
chữ nước ta,
Con cái nhà ,
Đều phải học”

(source from Han-Van-E.hoc)

… Tôi muốn khẳng định “Tàu chệt” ở đây là tàu cộng sản bên tàu và những người tàu sang chiếm đóng VN sau năm 1975. Tôi không có í nói những người Việt gốc Hoa sinh sống bên VN trước 1975. Những người Hoa sống bên VN trước 1975 này đã coi VN như quê hương thứ hai của họ, nên tôi cũng coi họ là những người VN như chính tôi vậy…. (pnl)

Phan Nguyên Luân… thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s