ĐÓN TRUNG THU của TUỔI THƠ VN NGÀY NAY…

“rước đèn là xưa lắm rồi”…

(bấm vào link dưới đây xem video chi tiết về cách mấy em đón trung thu)
This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s