KHÓC CHO TÔI !!

Truyện cổ kể một người dân vật vã, than khóc khi bạo chúa chết.

Hỏi: “bạo chúa hành hạ anh, cướp đoạt của cải, đưa anh đi tù đày, tại sao khóc” ?

Trả lời: “ông ta tàn bạo thật, nhũng lạm thực, nhưng làm vua đã lâu, vơ vét đã đủ, giết đã mỏi tay. Vua này chết, vua khác lên thay, khỏe mạnh hơn, tham lam hơn, đói tiền bạc hơn, còn khổ hơn nữa. Tôi khóc là khóc cho tôi… Ông đã hiểu sai, cảm nhận sai sự đau lòng và nước mắt của tôi rồi”!!

Hà huống chi “cu” Quang này không phải là Vua, mà là bạo chúa trong những tên bạo chúa Việt cộng, và bạo chúa này cũng của chỉ một đám bưng bô ô hợp đảng viên cộng sản…

CÓ NÊN KHÓC CHO VIỆT CỘNG?

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s