TẠI SAO HẦU HẾT DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI “KHÔNG ƯA” TÀU CỘNG??

CHUYỆN PHẢI BIẾT!!!

Vào cuối tháng 8, Hoa Kỳ đã đón tiếp đại diện của Âu Châu và Nhật đến Washington để hoạch định một sách lược chung để đối phó với Tàu cộng là một dấu hiệu tốt. TT Donald Trump quyết tâm tập trung mọi nỗ lực vào giải quyết vấn đề Tàu cộng và chỉ Tàu cộng mà thôi.. Chu kỳ áp đặt thuế quan lên Tàu cộng cần được dứt điểm sớm để ép Tàu cộng tuân thủ trò chơi công bằng thương mại (fair trade game), ngược lại thì phải đánh xóa sổ kinh tế nếu cần sẽ trực tiếp đối đầu quân sự, chuyện đó không thể khác được!!

Tổng Thống Donald Trump muốn đánh thẳng vào hệ thống sản xuất và chế biến để xuất khẩu của Tàu cộng, một đế quốc tham tán bá đạo mới do “vĩnh vương” Tập Cận Bình lăm le muốn làm bá chủ thế giới. Tàu cộng nghi ngờ rằng Tổng Thống Trump muốn ngăn chặn sự bành trướng của Tàu cộng, chứ không chỉ nhắm vào việc giảm nhập siêu.

Trong những ngày tới cho đến ngày đầu năm 1/1/2019 có thể là đánh tới cùng như Tổng Thống Trump đã tuyên bố và khẳng định rằng ông sẽ có thể áp đặt thuế trên tất cả số hàng của Tàu cộng xuất cảng qua Mỹ trị giá 506 tỉ Mỹ kim.

The Trade War (thương chiến) có thể sẽ chuyển sang chiến tranh chính trị và quân sự. Trong trường hợp này, Tổng Thống Trump, với hỗ trợ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cần phải thích rõ cho dân Hoa Kỳ và đòi hỏi sự hi sinh và đoàn kết của mọi giới. Lúc này là lúc tất cả chúng ta là người Hoa Kỳ (American) chứ không còn phân biết Dân Chủ hay Cộng Hòa…

Nếu có chiến tranh Quân Sự, có lẽ thế giới sẽ quy về một mối cùng với Hoa Kỳ đối đầu chống lại sự tham tàn, ác độc và bá đạo của Tàu cộng. và chắc lúc đó, Tàu cộng sẽ rất cô đơn, nếu có lắm thì sẽ có một vài quốc gia theo thể chế cộng sản xả thân vì đàn anh mà hy sinh để chống toàn khối đồng minh tự do văn minh dân chủ…

Như vậy, nhân loại đều biết Tàu cộng là một dân tộc, là một chính quyền là một chế độ chỉ đem gieo rắt độc hại, tàn ác, và bá đạo. Nên họ đã tránh xa!! Đó là tại sạo nhân loại ngày nay “không ưa” Tàu cộng.

Còn, ít ra còn một nhóm người trên thế giới sẽ nhất quyết theo Tàu cộng sống chết với bất cứ ai đụng đến đàn anh Đại Hán này…

Đố bạn, họ là ai???

Phan Nguyên Luân… thực hiện

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s