FORMOSA… CHUYỆN ĐÃ RỒI, KHÔNG NHẮC NỮA!!!

In this May 1, 2016, image made from video, environmental activists protest Taiwan’s Formosa Ha Tinh Steel Corp. in Hanoi, Vietnam. Vietnam’s government announced Thursday, June 30, 2016, that toxic waste water from Taiwan’s Formosa Ha Tinh Steel Corp. was responsible for an estimated 70 tons of dead fish that began washing ashore along more than 200 kilometers (125 miles) of coastline in four central provinces in early April. The company has pledged to pay $500 million in compensation. (AP Photo)

… Thảm họa Formosa diễn ra đã hơn 2 năm ảnh hưởng môi trường tệ hại nhất lịch sử Việt nam và ảnh hưởng nặng nề về đời sống kinh tế của ngư dân trên hàng triều người ở mấy tỉnh miền Trung, song tới giờ công chúng vẫn chẳng hề biết vị giáo sư tiến sĩ hay lãnh đạo Việt cộng giải thích rỏ ràng, và sẽ khắc phục như thế nào?.

… Hầu hết các quan Việt cộng đã, đang và tiếp tục tránh né búa rìu dư luận lẫn trách nhiệm pháp lý theo luật định, mà họ coi như chuyện đã qua, chuyện đã rồi… khỏi nhắc tới nữa!!

… Nhiều tổ chức môi trường quốc tế thường đặt vấn đề “Sau khi sự kiện tồi tệ Formosa xảy ra, Việt nam đã có kế hoạch cho những thay đổi thể chế (institutional changes) nào về môi trường nhằm ngăn chặn các thảm hoạ tiếp theo xảy ra không?”…

… Rất tiếc là giới lãnh đạo Việt cộng và nhóm lợi ích môi trường vẫn cố tình bưng bít thông tin để trục lợi thì sẽ chẳng có được thay đổi, như vậy trong tương lai, những vấn đề nguy hại có thể tiếp tục xảy ra như sự kiện Formosa, rồi giới lãnh đạo sẽ tiếp tục phớt lờ, tiếp tục coi như Chuyện Đã Rồi, Không Nhắc Nữa..

… Ai làm được gì nào???

Chris Phan… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s