HÃY ĐI BẦU!! BẦU CHO AI?… ĐẢNG DÂN CHỦ hay ĐẢNG CỘNG HÒA ?

Đi Bầu Nhé! Bầu Cho Ai – Dân Chủ hay Cộng Hòa ???

Trở lại nửa thế kỷ trước, chuyện Đảng Dân Chủ Mỷ cắt quân viện cho VNCH, đem Miền Nam VN dâng cho CSBV để làm vật trao đổi chánh trị, thì ai cũng đã biết rồi.

Hành động nầy của đảng Dân Chủ đã làm cho hàng triệu người Miền Nam chết trong rừng, ngoài biển (Khi vượt biên bằng đường bộ và đường thủy), và trong các trại tù VC, thì ai cũng đã biết rồi.

Nhưng năm 1975, đảng Dân Chủ đối xử với người VNCH tỵ nạn CS như thế nào thì ít người biết .

Trong đầu thập niên 70, Quốc hội Hoa Kỳ do đảng DC nắm đa số,cắt 100% quâ viện cho VNCH, ra lịnh cho TT Richard Nixon (đảng Cộng Hòa) tạo nên Việt Nam hóa chiến tranh, rút quân Mỹ về nước. TT Nixon xin Quốc hội cấp kinh phí để di tản một số khoản 50,000 Quân, Cán, Chính VNCH có cấp bực cao, và giử chức vụ quan trọng , có thể bị CSBV trả thù.

Hầu hết Dân biểu DC, trong đó có Joe Biden, bỏ phiếu “NO”. John Kerry thì nói rằng người VN nên ở VN. Mấy vị Dân biểu DC viện cớ rằng, Mỹ cũng có nội chiến. Sau khi quân Miền Nam đầu hàng, đâu có bị quân Miền Bắc trả thù (!!!).

Bị Quốc hội Liên bang từ chối, Hành Pháp xoay qua nhờ các Tiểu bang chia nhau bảo trợ số 50,000 người kể trên. Hầu hết các Tiểu bang Dân chủ đều từ chối. Trong đó có Thống Đốc Cali, Jerry Brown không nhận 5,000 di dân Việt tị nạn do Hành Pháp Liêng bang phân phối, và không cho máy bay chở người VN tỵ nạn đáp xuống một phi trường gần San Francisco.

Hành pháp Liên bang không bỏ cuộc; xoay qua vận động với 2 Tôn giáo lớn của Mỹ, là Công Giáo, và Tin Lành (Lutheran), và kêu gọi các tư nhân hảo tâm bảo trợ, và không ngờ những giáo hội Tin Lanh và Công Giáo đã mở rộng vòng tay cứu vơt và đạt được kết quả tốt đep.

Tại sao quốc hội (DC) ghét người Miền Nam VN quá như vậy?. Ông JIM SMITH (Cơ Quan Định Cư Người Tỵ Nạn của Giáo hội Lutheran, Chi nhánh Tiểu bang Ohio) đáp rằng “họ không thích các anh, vì họ biết người VNCH tỵ nạn sau nầy sẽ là cử tri của đảng Cọng Hòa”.

Thì ra là vậy! Thảo nào, để có cử tri phe ta, đảng Dân Chủ mở cửa biên giới cho 11 triệu người Mể, và Nam Mỹ vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, bất chấp có nhiều thành phần bất hảo lập băng đảng, bán ma túy đầu độc thế hệ trẻ, bắt cóc trẻ em..v..v.

  • Bầu cho Đảng Dân Chủ, có nghĩa là bạn yêu đời sống cấp tiến, sống thát loạn, buông thả, ủng hộ Phá Thai, ủng hộ Bán ma Túy, Cần Sa, ủng hộ đồng Tình luyến ái kết hôn. bảo vệ ủng hộ quyền lợi được hưởng trợ cấp và hưởng thất nghiệp suốt đời..v..v..
  • Bầu cho đảng Cộng Hòa, giữ lại truyền thống luân lý đạo đức, chống phá thai, chống bán ma túy cần sa, chống đồng tình luyến ái. Đưa kinh tế phát triển, giảm thất nghiệp, công ăn việc làm tăng trưởng, an ninh tuyệt đối, chống chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, độc tài, bá đạo, tàn độc..v..v.

Những Căn Bản này hiễn nhiên rất nhiều đồng hương Việt ở Hoa Kỳ biết, nhưng số người biết cũng đã “ra đi” khá nhiều, còn lại thì không quan tâm quá khứ, cả đời ở Mỹ nhưng không một lần đi bầu. Với bài viết này, không ngoài mục đích chia sẻ những giá trị sự thật của “lịch sử đời tị nạn” trên xứ cờ hòa, và cũng nhắc nhỡ tại sao chúng ta có căn cước tị nạn và nhất là tại sao VNCH chúng ta bị sụp đổ, và tại sao chúng ta trở thành người… Lưu Vong (?).

Hãy Đi Bầu Bạn Nhé!!

Phan Nguyên Luân… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Góc Chính Trị, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s