NGƯỜI DÂN NAM MỸ QUYẾT SỐNG CHẾT ĐỂ VƯỢT BIÊN GIỚI VÀO HOA KỲ…

BẠN HÃY THẬT LÒNG…

… Nếu như căn nhà của bạn có một vài người không xin phép, không được sự chấp nhận của bạn, mà họ tự dưng “ùa vào” sân trước, hoặc sân sau (chứ chưa nói vào nhà) thì bạn làm gì?…
.
… Tôi biết bạn là người có trái tim quảng đại bao la. Nhưng hãy trả lời thật lòng từ trái tim bao la quảng đại của bạn nhé!
.
… Có vậy bạn mới thấu hiểu và thông cảm được cái khó khăn và quyết liệt của TT Donald Trump phải hành động như thế nào để bảo vệ người dân Hoa Kỳ, trong đó chắc chắn có bạn và gia đình của bạn!
.
.
| đội mũ ngược |

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s