… “NHÀ TRẮNG” và “TÒA BẠCH ỐC”!!!

Sau khi Việt Cộng xâm chiếm miền Nam, bộ giáo dục của VC đã đổi một số từ ngữ nghe vui vui, nghe buồn buồn. Ví dụ như gọi Tòa Bạch Ốc là Nhà Trắng. Họ xử dụng chữ Nhà Trắng như muốn thoát khỏi “ách nô lệ” chữ Hán, đồng thời mang tính khinh thị, tầm thường hóa như nhà vệ sinh, nhà trọ…cũng như Thủy quân Lục Chiến thì gọi “lính thủy đánh bộ”, rồi “Quản lý”…hàng trăm ngàn từ ngữ và lý do chúng đưa ra để làm nghèo và ngớ ngẩn hóa Quốc Ngữ VN, nhưng vẫn không thoát khỏi những ràng buộc ngôn ngữ mà chúng muốn thoát ra, bởi lẽ trong chữ ” lính thủy” vẫn là chữ Hán, “đánh bộ” vẫn còn là chữ Hán, “quản lý” thì hoàn toàn là chữ Hán…
.
– Ngày nay, Việt cộng vẫn gọi Dinh độc Lập là Dinh Thống Nhất, rồi Phủ Toàn quyền Pháp, Phủ Chủ tịch (HCM) …nhưng lại gọi Tòa Bạch Ốc là Nhà trắng một cách xách mé, Ngũ giác Đài thì gọi là “Lầu 5 góc”, nó đâu phải thuần túy là một nhà lầu, nhưng là một tòa lâu đài đồ sộ, y như Đài Thiên Văn (không ai gọi là nhà thiên văn) Đài Viễn vọng kính không ai gọi là nhà viễn vọng kính, nhưng là Nhà Thủy Tạ, không ai gọi là đài Thủy Tạ…vì sao vậy ? vì tính cách hùng vĩ, lớn lao và mang tính đặc thù công việc của cấu trúc ấy.
.
– Nếu quý vị cứ gọi Tòa Bạch Ốc là “nhà trắng”, vậy có nên gọi tên khác để phân biệt là ” tòa vệ sinh”, và “greenhouse” dịch là gì “nhà xanh hay là nhà kính” hay “phủ xanh, phủ kính” để ươm trồng cây non ?
.
– Vẫn biết tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc chứ không thuộc một chế độ nào, nhưng dưới “tự” quyền lãnh đạo của quan chức Việt cộng, nhất là bộ giáo dục, rất tiếc vì bè nhóm phe đảng họ đưa những người ngu dốt, ít học, không kiến thức lên lãnh đạo bộ giáo dục. Thế thì ngày nay, ai ai cũng thấy hệ lụy thế nào rồi…
.
– Nhưng thực ra đó là chủ trương Ngu Dân của lãnh đạo Việt cộng để nhồi sọ tuyên truyền và mì dân. Nhưng ngày nay nhớ nhiều phương tiện truyền thông Internet, và dân trí và thông tin ở hải ngoại chia sẻ để đồng bào trong nước nhận thức rỏ đâu là sự thật, và đâu là ngôn ngữ tuyệt đẹp và phong phú của dân tộc VietNam…
.
.
| Đội Mũ Ngược |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s