Daily Archives: December 10, 2018

QUYỀN TỐI ƯU !!!

QUYỀN TỐI ƯU !!! HOA KỲ CÓ QUYỀN BẮT BẤT CỨ NHÂN VẬT NÀO XÉ RÀO “CẤM VẬN” và GIAN LẬN VỀ TÀI CHÁNH TRÊN THẾ GIỚI… Qua sự kiện Canada bắt tổng giám đốc tài chánh công ty Huawei-Sabrina … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Hoa Kỳ, Tin Tức - Thế Giới | Leave a comment

KHI GIỚI TÀI PHIỆT HOA KỲ LÊN TIẾNG !!

KHI GIỚI TÀI PHIỆT HOA KỲ LÊN TIẾNG !! CÁC ĐẠI CÔNG TY HOA KỲ MỖI NGÀY GIA TĂNG ỦNG HỘ ĐƯỜNG LỐI CỦA TT TRUMP “PHẬP” TÀU CỘNG !! . . Theo bản tin của Washington Post, Một điều … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Hoa Kỳ, Tin Tức - Thế Giới | Leave a comment